Vítejte na stránkách farnosti a poutního místa sv. Prokopa.

Vítejte na stránkách farnosti a poutního místa sv. Prokopa.

Aktuální ohlášky jsou vyvěšeny v sekci Život farnosti, Aktuality

Surrexit Dominus vere alleluja.

Pán vpravdě vstal z mrtvých, aleluja.

Přejeme všem požehnané Velikonoce a mnoho radosti ze Zmrtvýchvstalého Krista.       P.  Radim Cigánek