Pokrývači konečně za relativně teplejšího počasí pokračují na střeše kostela.


Během podzimu 2020 se tesaři dostali ke konstrukci santusní věžičky a po demontáži oplechování zjistili výrazné poškození konstrukce. Střecha věžičky byla velmi zajímavě vyvěšena na lešení a pod ním se konstrukce věžičky a krovu výrazně obnovuje.

Během října a listopadu 2020 se pracuje mj. na střešní krytině kostela sv. Prokopa.

Ve středu 30. 9. 2020 byl usazen restaurovaný oltářní obraz Panny Marie. Obraz restauroval ak. mal. Tomáš Berger a jeho tým.
Oprava kamenného opěráku nad jeskyní sv. Prokopa.
Koncem srpna 2020 tesaři dokončili opravu krovu nad presbytářem kostela sv. Prokopa.

Oprava římsy nad presbytářem kostela sv. Prokopa.

Tesaři pokračují v práci na krovu kostela sv. Prokopa.


V kostele sv. Prokopa dokončují své práce štukatéři a sundává se prostorové lešení.

V polovině června 2020 se sundává lešení z gotické věže.

Restaurování mobiliáře kostela sv. Prokopa.
Nová podlaha ve farním sále.
Štuková výzdoba a výmalba kostela sv. Prokopa.
Dokončování šindele na gotické věži.

7. 5. 2020 osazování kříže s makovicí a vkládání listin.Jaro na Sázavě
Zakládání lešení kolem východního závěru kostela.
Chodba fary.

Konec zimy na Sázavě.

Tesaři vyrábějí ramenáty na střechu gotické věže.

Kostel sv. Prokopa ze severu v poločase oprav.
Fara má nově upravené schody na zahradu.


V interiéru fary elektrikáři kompletují vypínače.


Ve farním sále se pracuje na restaurování stropní výmalby.


IMG_20200221_170221

Na dokončeném portále kostela sv. Prokopa již dostala Panna Marii zlatou korunku.

Gotické torzo je téměř opravené.

IMG_20200221_095152Na kostele sv. Prokopa se opravují římsy u paty rekonstruovaného krovu.

IMG_20200221_095538Tesaři pokračují na protézování kostelního krovu.

IMG_20200221_164938Výměna uhnilého vazního trámu na krovu gotické věže.

IMG_20200221_165317Založení krovu gotické věže.

IMG_20200110_142012

Také uvnitř kostela se pracuje na úpravách štukové výzdoby a zčásti i oltářů.

IMG_20191213_122514

Klempíři dokončili plechování na sanktusní věžičce na kostele.

IMG_20191122_091825

Pracovní plocha štukatérů pod klenbou kostela sv. Prokopa.

IMG_20191122_102155

Denní práce tesařů, výměny poškozených prvků krovu kostela.

IMG_20200116_110325

Restaurátoři pomocí jeřábu sundávají sochu sv. Václava z hlavního oltáře.

IMG_20200116_110101 IMG_20200124_101814

Proti vlivu povětrnosti jsou exponované části gotického torza chráněny olověnými plechy.

IMG_20200124_102053

Pohled z lešení gotické věže.IMG_20200124_102356 IMG_20200214_140035Protézy na krovu kostela sv. Prokopa.

IMG_20200124_103549

IMG_20200214_142008Práce pokračují i na půdě fary.IMG_20200214_140014

IMG_20200228_102844V dílně varhanáře jsou už vyrobeny píšťaly pro rekonstruované varhany.