Společenství

Společenství (nejen) mladých

Scházíme se na faře v Úžicích každou třetí sobotu v měsíci (pokud se neohlásí změna), a to po mši sv. v tamějším kostele: v zimním období je to asi v 18 hodin. Od 18  do 18:45 probíhá přednáška P. Radima nebo pozvaného hosta a případná diskuse, v 18:45 začíná v kostele Panny Marie půlhodinová adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Poté se zájemci ještě mohou ohřát na faře a pokračovat v rozhovoru.

(V letním období začínáme opět po mši sv., tj. scházíme se na faře v Úžicích asi v 19 hodin na rozhovor a večeři, v 19:30 hodin následuje duchovní slovo P. Radima nebo pozvaného hosta a poté jdeme do kostela na eucharistickou adoraci asi od 20:15 do 20:45 hodin.)