Společenství

Společenství (nejen) mladých

Scházíme se na faře v Sázavě každou druhou sobotu v měsíci (pokud se neohlásí změna), a to v zimním období v 18 hodin. Asi od 18:30 do 19:15 probíhá přednáška P. Radima nebo pozvaného hosta a případná diskuse, v 19:15 začíná v kostele sv. Prokopa půlhodinová adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Poté se zájemci ještě mohou ohřát na faře a pokračovat v rozhovoru.

(V letním období začínáme až po skalické mši sv., tj. scházíme se na faře v Sázavě asi v 19:30 na rozhovor a večeři, ve 20 hodin následuje duchovní slovo P. Radima nebo pozvaného hosta a poté jdeme do kostela na eucharistickou adoraci asi od 20:45 do 21:15 hodin.)