Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2019/2020

 

1. příprava na 1. sv. přijímání (3. – 4. třída ZŠ), úterý 16:30-17:30 – P. Radim Cigánek (farní byt v Sázavě)

2. starší děvčata (2. stupeň ZŠ): nepravidelně – Ivona Juchelková