O nás

Farnost v Sázavě existuje od středověku, v pramenech je zmiňována poprvé roku 1405. Farnost s centrem v kostele sv. Prokopa v klášteře vzniká po roce 1785, kdy byl zrušen klášter benediktinů.

Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy jako právnická osoba v současné podobě byla registrována roku 1994. Od 1. 7. 2009 byly do farnosti Sázava připojeny historické farnosti Rataje nad Sázavou, Úžice u Kutné Hory a farnost Stříbrná Skalice, a tím vznikla farnost v dnešní rozloze.

Prakticky to znamená, že novou farnost spravuje jediný duchovní, že se sloučil také majetek všech dřívějších farností, vede se jedno účetnictví, jedna matrika atd.

Z duchovního hlediska to znamená, že věřící původních několika farností si uvědomují, že nyní patří k sobě, mají společný farní domov, věnují svou službu a modlitbu celé rozsáhlé sázavské farnosti.

Od začátku března 2019 probíhá reozsáhlá rekonstrukce Svatoprokpského poutního areálu v Sázavském klášteře. Opravy kostela sv. Prokopa, protilehlé fary, gotického torza s věží a parteru mezi kostelem a farou probíhá s výraznou podporou fondu EU. V Programu IROP (integrovaný regionální operační program) jsme obdrželi prostředky určené na regionální rozvoj, kterému obnova zdejší významné památky výrazně napomůže.

Bohoslužby se po dobu oprav kostela sv. Prokopa konají v kostele sv. Martina ve staré Sázavě, velkoryse zapůjčeném městem Sázava. Katecheze, duchovní obnovy a další programy farnosti probíhají v náhradních prostorách. Těšíme se, až tyto aktivity farnosti budou probíhat na opravené faře a liturgie v obnoveném farním kostele.

Fara v Úžicích je zrekonstruovaná a obydlená. Fara v Ratajích nad Sázavou (bývalý hrad Pirkštejn) je v pronájmu, tedy používá se a udržuje. Fara ve Stříbrné Skalici byla navrácena v restituci v červnu 2017.

Kromě pravidelných mší svatých ve farnosti probíhá jednou za měsíc společenství. Již řadu let se modlí Živý růženec. Občas bývá nějaká mimořádná akce pro děti, které jinak pravidelně každý týden mají výuku náboženství. Již několik let se ve farnosti koná Tříkrálová sbírka České katolické charity. Slavnostní bohoslužby (pouť, velké svátky) doprovází svým zpěvem Sázavský chrámový sbor vedený panem dirigentem Janem Neprašem. Ve farnosti působí místní skupina Orla.