O nás

Farnost v Sázavě existuje od středověku, v pramenech je zmiňována poprvé roku 1405. Farnost s centrem v kostele sv. Prokopa v klášteře vzniká po roce 1785, kdy byl zrušen klášter benediktinů.

Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy jako právnická osoba v současné podobě byla registrována roku 1994. Od 1. 7. 2009 byly do farnosti Sázava připojeny historické farnosti Rataje nad Sázavou, Úžice u Kutné Hory a farnost Stříbrná Skalice, a tím vznikla farnost v dnešní rozloze.

Prakticky to znamená, že novou farnost spravuje jediný duchovní, že se sloučil také majetek všech dřívějších farností, vede se jedno účetnictví, jedna matrika atd.

Z duchovního hlediska to znamená, že věřící původních několika farností si uvědomují, že nyní patří k sobě, mají společný farní domov, věnují svou službu a modlitbu celé rozsáhlé sázavské farnosti.

Naší bolestí zůstává to, že fara i kostel v Sázavě, centru nové farnosti, zabrané v padesátých letech minulého století komunistickou vládou, byly navráceny teprve na jaře roku 2016. Farní budova byla po dobu totality neobývaná a neudržovaná a nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. Chybí vhodné prostory jak pro důstojné bydlení kněze, tak pro katecheze, setkávání farníků, pohoštění poutníků apod.

Proto v březnu 2017 farnost podala žádost o grant IROP na celkovou obnovu sázavského poutního areálu. Evropský grant byl schválen a oficiálně přidělen 27. 10. 2017, tedy během několika nejbližších let bude probíhat masivní obnova kostela sv. Prokopa, nedostavěného gotického torza, úprava nádvoří a farní budovy. (Více podrobností čtěte na úvodní straně.)

Fara v Úžicích je zrekonstruovaná a obydlená. Fara v Ratajích nad Sázavou (bývalý hrad Pirkštejn) je v pronájmu, tedy používá se a udržuje. Fara ve Stříbrné Skalici byla navrácena v restituci v červnu 2017.

Kromě pravidelných mší svatých ve farnosti probíhá jednou za měsíc společenství. Již řadu let se modlí Živý růženec. Občas bývá nějaká mimořádná akce pro děti, které jinak pravidelně každý týden mají výuku náboženství. Již několik let se ve farnosti koná Tříkrálová sbírka České katolické charity. Slavnostní bohoslužby (pouť, velké svátky) doprovází svým zpěvem Sázavský chrámový sbor vedený panem dirigentem Janem Neprašem. Ve farnosti působí místní skupina Orla.