Sledujte také naše nové stránky:  https://www.sazavskyklaster.cz/

Ohlášky 15. – 22. 5. 2022

Dnes, 15. 5., je 5. neděle velikonoční.

Ve úterý je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace.

Sobota je třetí v měsíci, tedy mše sv. nově v Podvekách (nikoli v Úžicích) v 18 hodin.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční; mše svaté v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Příští neděli zveme všechny na 2. farní den: po mši sv. v Sázavě bude na faře připraven jednoduchý oběd, po kterém bude následovat neformální setkání s krátkou přednáškou jednoho z farníků.