Aktuality

Dne 25. 3. 2020 jsme od otce generálního vikáře odbrželi tento mail:

Milí spolubratři,

před několika dny jsem Vám posílal zprávu o aktivitách charit v naší arcidiecézi. I když se o jejich práci v médiích moc nehovoří, pracují v těchto nelehkých podmínkách a z velké části se starají právě o osoby, které jsou nejvíce ohrožené nemocí COVID-19. Nasazení pracovníků charit je obdivuhodné. Pečovat o nemocné, staré, lidi bez domova, to se nedá dělat home office.

 

S aktuálními opatřeními se pojí zvýšené náklady. A k tomu se plánovaná sbírka v neděli 22. 3. na činnost charit v naší arcidiecézi nemohla konat.

 

Proto Vás prosím, vyvěste na farní webové stránky a hlavně sdělte, osobně či zašlete různým způsobem svým farníkům, naši prosbu.

 

Místo daru v kostelní sbírce na činnost charity, prosíme, věnujte svůj dar přímo na účet Arcidiecézní charity Praha:  

Bankovní spojení: 749011 / 5500 

variabilní symbol pro tuto mimořádnou sbírku: 2303 

Bratři, děkuji vám za to, že této prosbě budete věnovat pozornost.

Všem, kdo se rozhodnou charitní dílo takto podpořit, patří veliký dík.

 

Ochranu před každým zlem i před virem vyprošuje

 

Mons. Jan Balík

generální vikář a prezident Arcidiecézní charity

 

—————————————–

Chvála Kristu, drazí věřící, na základě aktuální zdravotní situace v naší zemi a nařízení vlády ČR byly našimi biskupy stanoveny směrnice, které se týkají také naši farnosti.

Ruší se veřejné bohoslužby.

Všichni věřící jsou dispenzování od povinnosti účastni na nedělní mši svaté.

 

V čase nedělních bohoslužeb budou otevřeny kostely k individuální modlitbě případě udílení svátosti smíření a Eucharistie, či svátosti nemocných.

V neděli i ve všední dny budu sloužit mše svaté soukromě. Případní zájemci o duchovní či jednotlivě i osobní účast ať mě kontaktují telefonem, nebo emailem.

Smyslem nařízení je, aby se neshromažďovalo více osob na jenom zvláště uzavřeném místě. Zvláště starším lidem tedy velmi doporučuji, aby byli doma a sami se doma modlili, zvláště v čase pravidelných bohoslužeb. Na požádání je rád navštívím a podle možností posloužím svátostmi či rozhovorem. V případě potřeby, nejen duchovní pomoci ať s na nás také s důvěrou obrátí.

Mnozí věřící se každý večer od 20 hodin na dálku duchovně setkávají v modlitbě za nemocné, zvláště za postižené Koronavirem a za všechny zdravotníky i s prosbou za Boží odpuštění a smír.

Je vhodné se modlit Otče náš, Zdrávas Maria, korunku k Božímu milosrdenství, nebo růženec. Modlitba je velkou silou, kterou můžeme pomoci jednotlivcům i celému světu.

                                                               P. Radim Cigánek

                                                               farář u sv. Prokopa na Sázavě

                                                                       776 229 671

                                                                      radim.ciganek@centrum.cz

Program farnosti Sázava na rok 2020

2. 5. So Arcidiecézní pouť na Svatou Horu za duchovní povolání

9. 5. So Mše sv. v kapli sv. Anny v Ledečku

16. 5. So Poutní mše sv. ve Stříbrné Skalici (sv. Jana Nepomuckého

30. 5. So Farní pouť (Maková hora, památník Vojna, Svatá Hora)

5. 6. Pá Noc kostelů (Stříbrná Skalice)

14. 6. Ne Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) v Sázavě

26. 6. Pá Táborák na zakončení školního roku

4. 7. So Slavnost sv. Prokopa: poutní mše sv. v Chotouni (u Ćeského Brodu) NE V SÁZAVĚ

18. 7. So Poutní mše sv. u kapličky v Malovidech (Panna Maria Karmelská

25. 7. So Poutní mše sv. ve Stříbrné Skalici – Rovné (sv. Jakub Starší).

15. 8. So Poutní mše sv. v Úžicích (Nanebevzetí Panny Marie)

19. 9. Ne Poutní mše sv. v Choraticích (Panna Maria Bolestná)

17. 10. So Poutní mše sv. v Podvekách (sv. Havel)

2. 11. Po Památka všech věrných zemřelých – „dušičky“

7. 11. So Mše sv. a pobožnost na hřbitově ve Stříbrné Skalici – Rovné

prosinec   Adventní duchovní obnova (bude upřesněno

31. 12. Čt Mše sv. na poděkování za uplynulý rok