Aktuálně

Ohlášky 9. – 16. 5. 2021

Dnes, 9. 5., je 6. neděle velikonoční. Dnes je den matek a den modliteb za pronásledované křesťany.

V úterý je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve středu je v pražské arcidiecézi svátek: výročí posvěcení katedrály. Mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

V pátek je svátek sv. Matěje; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace. Začíná novéna k Duchu Svatému.

V sobotu je nedělní mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Příští neděli je 7. velikonoční; mše svaté budou v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

V souvislosti s uvolňováním protiepidemických opatření jsou věřící vyzýváni k obnovení normální účasti na nedělní mši sv.