Ohlášky 26. 9. – 3. 10. 2021

Dnes, 26. 9., je 26. neděle v mezidobí.

Ve úterý je slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa; mše sv. v Sázavě v 10:30 hodin.

Ve středu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Jeronýma; mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše; mše sv. v 18 hodin, před ní krátká adorace. Je to první pátek v měsíci, tedy bude následovat ještě pobožnost.

V sobotu je památka svatých andělů strážných; je to první sobota v měsíci, tedy mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

Příští neděle je 27. v mezidobí; mše svaté budou v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

V úterý 28. 9. v 17 hodin srdečně zveme na svatováclavský koncert duchovní hudby, který proběhne v kostele sv. Prokopa v Sázavě. Vstupné činí 150 Kč.

Upozorňujeme na nový pořad bohoslužeb: v úterý bude sloužena večerní mše sv. vždy v Ratajích a ve středu v Sázavě.