Sledujte také naše nové stránky:  https://www.sazavskyklaster.cz/

Ohlášky 27. 11. – 4. 12. 2022

Dnes, 27. 11., je 1. neděle adventní. Začíná nový církevní rok.

V úterý je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve středu je svátek sv. Ondřeje; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve čtvrtek je mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní krátká adorace. Je to první pátek v měsíci, tedy po mši sv. bude následovat ještě pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Sobota je první v měsíci, tedy mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

Příští neděle je 2. adventní; mše svaté v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Příští neděli (4. 12.) po mši sv. v Sázavě zveme všechny na další farní den. Možná přijde také Mikuláš.

V sobotu 10. 12. dopoledne proběhne na faře v Sázavě adventní duchovní obnova – viz plakátek.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti se bude konat v sobotu 7. 1. 2023 – prosíme, ať se ochotní koledníci hlásí Haně Senftové nebo píší na arch vzadu.

 

S předstihem oznamujeme:

  • Další farní den plánujeme na neděli 4. 12. 2022.
  • Adventní duchovní obnova proběhne v sobotu 10. 12. 2022.
  • Tříkrálová sbírka v naší farnosti se bude konat v sobotu 7. 1. 2023.