Společenství

Společenství (nejen) mladých

Scházíme se na faře v Sázavě každou druhou sobotu v měsíci (pokud se neohlásí změna) v 18 hodin. Asi od 18:30 do 19:15 probíhá přednáška P. Radima a případná diskuse, v 19:15 začíná v kostele půlhodinová sv. Prokopa adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Poté se zájemci ještě mohou ohřát na faře a pokračovat v rozhovoru.

Nejbližší setkání se uskuteční v sobotu 10. února 2018.