Společenství

Společenství farníků

Scházíme se na faře v Sázavě každou poslední neděli v měsíci ve 14,30 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

Nejbližší setkání se uskuteční v neděli 24. dubna 2016.