Náboženství

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016

1. náboženství dětí, které přistoupily na jaře k 1. sv. přijímání: středa 12:30 – P. Radim Cigánek (fara v Sázavě)

2. chlapci, 2. stupeň ZŠ: středa 14:15 – P. Radim Cigánek (fara v Sázavě)

3. výuka na ZŠ Stříbrná Skalice, 1. stupeň ZŠ: pátek 13,00-13,45 – I. Juchelková