Aktuality

 Ohlášky 8. – 15. 12. 2019

Dnes, 8. 12., je 2. neděle adventní.

V úterý je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve středu je mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve čtvrtek je mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je památka sv. Lucie; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní od 17:30 adorace.

Sobota je druhá v měsíci, tedy mše sv. ve Stříbrné Skalici v 16:30.

Příští neděle je 3. adventní; mše svaté budou jako obvykle, v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

V sobotu 14. 12. od 9 hodin zveme na adventní duchovní obnovu, kterou povede P. Viktor Frýdl na faře v Úžicích. Obnova skončí mší sv. ve 12 hodin v úžickém kostele.

Rozpis vánočních bohoslužeb je již vzadu na stolku – k rozebrání i k vyvěšení v obcích farnosti.

Dnes se koná mikulášská sbírka na bohoslovce.

 

 

 

Program farnosti Sázava na rok 2019

 prosinec Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

31. 12. Út Mše sv. na poděkování za uplynulý rok