Aktuality

 Ohlášky 17. – 24. 9. 2017

Dnes, 17. 9., je 24. neděle v mezidobí. V Sázavě přijme 6 lidí svátost biřmování z rukou otce biskupa Karla Herbsta.

Mše sv. v úterý, čtvrtek a pátek v Sázavě, ve středu v Ratajích i v sobotu v Podvekách se ruší – P. Radim bude na dovolené.

Příští neděle je 25. v mezidobí, mše sv. jako obvykle: v Ratajích v 8:30  v Sázavě v 10:30. Bude zastupovat jiný kněz.

Dnes v 15 hodin bude sloužena poutní mše sv. u kapličky Bolestné Panny Marie v Choraticích.

Ve čtvrtek 28. 9., na slavnost sv. Václava, se koná pouť do Staré Boleslavi. Farnost Uhlířské Janovice vypravuje autobus a zve naše farníky k účasti. Zájemci ať se hlásí Ivoně.

Děkujeme všem z naší farnosti, kteří se v pátek zúčastnili mariánské pouti do katedrály v Praze.

Výuka náboženství vzhledem k dovolené P. Radima a školním prázdninám začne v prvním říjnovém týdnu. Prosím, kdo tak dosud neučinil, ať přihlásí děti do náboženství – formuláře jsou vzadu na stolku.

V neděli 1. 10. se uskuteční od 15 hodin svatováclavský koncert duchovní hudby v kostele sv. Matouše v Ratajích nad Sázavou.

 

 

Program farnosti na rok 2017

17. 9.   Ne       Poutní mše sv. v Choraticích (Panna Maria Bolestná)

28. 10. So        Poutní mše sv. v Podvekách (sv. Havel)

1. 11.   St        Slavnost Všech svatých, Sázava

2. 11.   Čt        Památka všech věrných zemřelých – „dušičky“

4. 11.   So        Mše sv. a pobožnost na hřbitově ve Stříbrné Skalici – Rovné

prosinec          Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

5. 12.   Út        Mikulášská besídka v Sázavě

25., 26. 12.      Kostel sv. Prokopa otevřený pro veřejnost