Aktuality

 Ohlášky 21. – 28. 5. 2017

Dnes, 21. 5., je šestá neděle velikonoční.

V úterý a ve středu se ruší obvyklé večerní mše sv. – O. Radim odjíždí pryč.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně; mše sv. v Sázavě mimořádně v 18 hodin.

V pátek je památka sv. Filipa Neriho; mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní od 17 hodin adorace. Začíná novéna k Duchu Svatému.

Sobota je čtvrtá v měsíci, tedy mše sv. v Podvekách v 18 hodin.

Příští neděle je 7. velikonoční. Mše svaté jako obvykle.

Dnes odpoledne v 15 hodin zveme na májovou pobožnost do kapličky Panny Marie Karmelské v Malovidech.

Tuto sobotu, 27. 5., jedeme na farní poutní zájezd do Nepomuku a Plzně. Budeme vyjíždět v půl sedmé od mostu a vrátíme se odpoledne, cca v 16:30. Cena za osobu za dopravu a vstupy činí 200 Kč, děti do 15 let jedou zdarma. Prosíme ty, kteří ještě mají zájem se pouti zúčastnit, ať se přihlásí co nejdřív.

Příští neděli budou tři děti z naší farnosti poprvé přistupovat ke svatému přijímání – zahrňte je do svých modliteb.

V sobotu a neděli, 27. a 28. 5., se v Sázavském klášteře konají velké akce: koncert a květinový den. NPÚ moc prosí farníky, aby tyto dva dny neparkovali nahoře v zákazu vjezdu a nechali celou příjezdovou komunikaci volnou.

Ohlášky 28. 5. – 4. 6. 2017

Dnes, 28. 5., je sedmá neděle velikonoční.

V úterý je památka sv. Zdislavy; mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve středu je svátek Navštívení Panny Marie; mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Justina; mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní od 17 hodin adorace. Je to první pátek v měsíci, tedy po mši sv. ještě následuje pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V sobotu je památka sv. Karla Lwangy a druhů, afrických mučedníků. Je to první sobota v měsíci, tedy mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

Příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého. Mše svaté jako obvykle.

Dnes odpoledne v 15 hodin zveme na májovou pobožnost ke kapli u studánky Vosovky v Sázavě.

Včera jsme byli na pouti v Nepomuku a Plzni.

Dnes tři děti z naší farnosti poprvé přistoupily ke svatému přijímání – pamatujte na ně nadále ve svých modlitbách.

V pátek 9. 6. se koná již tradiční Noc kostelů. Mše sv. proběhne jako vždy v 18 hodin; bude následovat hudební vystoupení pražského souboru Duae tastae cantantes, který zazpívá hlavně české duchovní písně z 16. století; poté bude především pro děti připravena výtvarná dílnička, kde se bude malovat barevným horkým voskem. Podrobný program visí na nástěnce (omlouváme se, že neplatí program uvedený v brožuře). Přijďte a pozvěte své známé.

 Program farnosti Sázava na rok 2017

9. 6.     Pá        Noc kostelů (Sázava, Rataje)

18. 6.   Ne       Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) v Sázavě

23. 6.   Pá        Táborák na zakončení školního roku – klášterní zahrada v Sázavě

3. 7.     Po        Vigilie slavnosti sv. Prokopa: 19:00 pobožnost k sv. Prokopovi, 20:00 – 22:00 eucharistická adorace

4. 7.     Út        Slavnost sv. Prokopa: 8:30 kolínská pouť, 10:30 malá (kněžská) pouť

9. 7.     Ne       Poutní mše svatá ke sv. Prokopu v 10:30 hod.

22. 7.   So        Poutní mše sv. u kapličky v Malovidech (Panna Maria Karmelská)

29. 7.   Ne       Poutní mše sv. ve Stříbrné Skalici – Rovné (sv. Jakub Starší)

19. 8.   So        Poutní mše sv. v Úžicích (Nanebevzetí Panny Marie)

17. 9.   Ne       Poutní mše sv. v Choraticích (Panna Maria Bolestná)

28. 10. So        Poutní mše sv. v Podvekách (sv. Havel)

1. 11.   St        Slavnost Všech svatých, Sázava

2. 11.   Čt        Památka všech věrných zemřelých – „dušičky“

4. 11.   So        Mše sv. a pobožnost na hřbitově ve Stříbrné Skalici – Rovné

prosinec          Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

5. 12.   Út        Mikulášská besídka v Sázavě

25., 26. 12.      Kostel sv. Prokopa otevřený pro veřejnost