Aktuality

Ohlášky 10. – 17. 11. 2019

Dnes, 10. 11., je 32. neděle v mezidobí.

V úterý, středu a čtvrtek se ruší mše svaté i náboženství – P. Radim se zúčastní národní pouti do Říma ke 30. výročí svatořečení Anežky České.

V pátek je mše sv. v Sázavě v 18 hodin, před ní od 17:30 adorace.

Sobota je třetí v měsíci, tedy mše sv. v Úžicích v 16:30.

Příští neděle je 33. v mezidobí; mše svaté budou jako obvykle, v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Dnes se koná dušičková sbírka na činnost v arcidiecézi.

V sobotu po mši svaté v Úžicích bude následovat pravidelné společenství nejen pro mladé na tamější faře (neformální setkání, duchovní slovo a poté adorace v kostele).

V sobotu 16. 11. je také v pražské katedrále děkovná mše svatá u příležitosti svátku sv. Anežky české a výročí 30 let jejího svatořečení a pádu komunismu, který připisujeme právě přímluvě sv. Anežky.

Děkujeme všem, kdo se v sobotu podíleli na pracích spojených se zalesňováním pozemku u Vranic.

Program farnosti Sázava na rok 2019

 prosinec Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

31. 12. Út Mše sv. na poděkování za uplynulý rok