Aktuality

 Ohlášky 18. – 25. 11. 2018

Dnes, 18. 11., je 33. neděle v mezidobí. Je to Den Bible.

V úterý je mše sv. v Sázavě v 18 hodin.

Ve středu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě; mše sv. v Ratajích v 18 hodin.

Ve čtvrtek je památka sv. Cecílie; mše sv. v Sázavě v 8 hodin.

V pátek je nezávazná památka sv. Klementa I.; mše sv. v Sázavě v 18 hodin. Přede mší sv. budou děti nacvičovat hru na mikulášskou besídku, tedy adorace bude výjimečně až po mši sv.

Sobota je čtvrtá v měsíci, tedy mše sv. v Podvekách v 16:30.

Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále; mše svaté jako obvykle: v Ratajích v 8:30 a v Sázavě v 10:30.

Předběžně informujeme, že v následujícím týdnu, tj. od 26. 11., P. Radim odjíždí na dovolenou – odpadnou všechny mše svaté ve všední dny, až v neděli 2. 12. bude mše sv. v Ratajích i Sázavě sloužit dominikán, P. Hyacint Ullman.

V sobotu 8. 12. proběhne adventní duchovní obnova, kterou povede P. Jan Primus z farnosti Zdislavice u Vlašimi.

 

Pastorační plán  farnosti

prosinec So    Adventní duchovní obnova (bude upřesněno)

5. 12. St     Mikulášská besídka

31. 12. Po   Mše sv. na poděkování za uplynulý rok