O nás

Farnost v Sázavě existuje od středověku, v pramenech je zmiňována poprvé roku 1405. Farnost s centrem v kostele sv. Prokopa v klášteře vzniká po roce 1785, kdy je zrušen klášter benediktinů.

Římskokatolická farnost Sázava-Černé Budy jako právnická osoba v součastné podobě byla registrována roku 1994. Od 1. 7. 2009 byly do farnosti Sázava připojeny historické farnosti Rataje nad Sázavou, Úžice u Kutné Hory a farnost Stříbrná Skalice, a tím vzniká farnost v dnešní rozloze.

Prakticky to znamená, že novou farnost spravuje jediný duchovní, že se sloučil také majetek všech dřívějších farností, vede se jedno účetnictví, jedna matrika atd.

Z duchovního hlediska to znamená, že věřící původních několika farností si uvědomují, že nyní patří k sobě, mají společný farní domov, věnují svou službu a modlitbu celé rozsáhlé sázavské farnosti.

Naší bolestí je to, že fara i kostel v Sázavě, centru nové farnosti, zabrané v padesátých letech minulého století komunistickou vládou, nebyly dosud navráceny. Farní budova byla po dobu totality neobývaná a neudržovaná a nutně potřebuje celkovou rekonstrukci. Ta však nebude možná, dokud se nedořeší majetkové vztahy (kostel a faru farnost sice používá, ale jen jako „nájemník“). Chybí vhodné prostory jak pro důstojné bydlení kněze, tak pro katecheze, setkávání farníků, pohoštění poutníků apod.

Fara v Úžicích je zrekonstruovaná a obydlená, fara v Ratajích nad Sázavou (bývalý hrad Pirkštejn) se používá a udržuje. O restituci fary ve Stříbrné Skalici se žádalo r. 2013.

Kromě pravidelných mší svatých ve farnosti probíhá Modlitební stráž a modlitba Živého růžence. Čas od času (přibližně 1x za čtvrt roku) se koná celonoční výstav Nejsvětější Svátosti s adorací. Občas bývá nějaká mimořádná akce pro děti, které jinak pravidelně každý týden mají výuku náboženství. Již několik let se ve farnosti koná Tříkrálová sbírka České katolické charity. Slavnostní bohoslužby (pouť, velké svátky) doprovází svým zpěvem Sázavský chrámový sbor vedený panem dirigentem Janem Neprašem. Ve farnosti působí místní skupina Orla. Snažíme se také udržovat a dále budovat přátelské vztahy s křesťany z jiných církví v Sázavě.